Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Nadelen BV

Juridische verplichtingen

Een BV moet jaarlijks de jaarstukken opmaken en publiceren, vergadering van aandeelhouders houden en van de vergadering notulen bijhouden.

Gebruikelijk loon DGA

De directeur-grootaandeelhouder moet salaris krijgen. Dat salaris bedraagt in beginsel minimaal eur 39.000 per jaar. Ingeval van structurele verliezen, parttime functie of beperkte (beheer)activiteiten kan het salaris lager worden vastgesteld. De BV moet dat wel aannemelijk maken.

Ondernemersaftrek

Een BV heeft geen recht op de ondernemersaftrek en KOR. Daarentegen kent de BV een lager tarief van de VPB.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer