Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten
Onderwerpen

1 Dienstverlening aan huis
2 Fiscale check
3 Gouden handdruk
4 Vakantiewoning
5 Vragen
6 Website


Dienstverlening aan huis
Vraag: In 2007 heb ik thuis op kinderen van anderen gepast en inkomsten genoten. Hoe moet ik de inkomsten opgeven?
Antwoord: Je inkomsten vallen waarschijnlijk onder de regeling dienstverlening aan huis en moeten worden aangegeven bij de Belastingdienst als Resultaat uit overige werkzaamheden.
 
Vraag: Moet ik administratie voeren voor inkomsten uit oppas van kinderen?
Antwoord: Omdat je geen ondernemer bent, rust op je in beginsel geen administratieplicht die wel op ondernemers rust. Het is wel raadzaam administratie bij te houden, in ieder geval de bonnen van uitgaven en ontvangsten te bewaren.

Je geeft het resultaat op en dat is een optelsom van inkomsten en kosten. Je kunt bijvoorbeeld de kosten van voeding, verwarming, vervoer, beveiliging en kinderkleding die verband houden met oppas van kinderen aftrekken. Je moet deze kosten wel aannemelijk maken. Dat kan je in de regel alleen doen door de bonnen te tonen.
 


Fiscale check
Vraag: Wat is een fiscale check?
Antwoord: Een fiscale check is een fiscale seconde opinion over uw fiscale positie. Het is immers mogelijk dat uzelf, uw huidige accountant of adviseur bepaalde posten over het hoofd heeft gezien. De check signaleert kansen op belastingbesparing en risico op navordering of naheffing. Er wordt overigens niet uitputtend naar alle besparingsmogelijkheden en risico's gekeken.
 
Vraag: Hoeveel kost de fiscale check?
Antwoord: De check is gratis voor de ondernemer en zelfstandigen zonder personeel. Ook vennoten en BV's mogen gratis gebruik maken van onze fiscale check.
 
Vraag: Welke gegevens hebt u nodig om de check uit te voeren?
Antwoord: Om de check uit te voeren hebben we in de eerste instantie de volgende gegevens nodig:

- jaarrekening van de afgelopen drie jaren
- aangifte van de afgelopen drie jaren van u en van uw fiscale partner
- recente aanslagen inkomstenbelasting van uzelf en van uw fiscale partner
- eventueel aanslag vennootschapsbelasting van de afgelopen drie jaren
- eventueel controlerapport van de Belastingdienst, uw bezwaarschrift en uitspraak op uw bezwaar voor zover van toepassing

Het een en ander voor zover u daarover beschikt. Verder hebben we nodig een kopie identiteitsbewijs van u en van uw fiscale partner.

Het is mogelijk dat we later bij u om nadere informatie of toelichting vragen. Stuur s.v.p. geen originelen op.
 
Vraag: Op welke wijze verneem ik de uitkomst van de check?
Antwoord: Als de check een of meer kansen op belastingbesparing of risico's op navordering of naheffing signaleert, nemen we contact met u op om de uitkomst met u te bespreken of om andere informatie.
 
Vraag: Wat moet ik doen om gebruik te maken van de fiscale check?
Antwoord: U mailt onze fiscalist drs. F. van Dijk FB mail voor fiscale check dat u gebruik wil maken van de gratis fiscale check. In de mail vermeldt u:

- uw bedrijfsnaam
- uw naam
- uw adres
- uw postcode en woonplaats
- uw telefoonnummer
- uw emailadres

U ontvangt van ons een mail retour met instructies.
 


Gouden handdruk
Vraag: Wegens reorganisatie word ik binnenkort ontslagen. Ik ontvang circa eur 50.000 aan ontslagvergoeding. Kan ik het geld gebruiken om een eigen onderneming te starten?
Antwoord: Als je de ontslagvergoeding wil gebruiken voor je nieuwe onderneming, moet je het bedrag laten afstorten in je stamrecht BV. Je kan dan vanuit de BV de onderneming drijven. Het is verstandiger om naast een BV nog een VOF op te richten, zodat je kan profiteren van de ondernemersaftrek ondernemersaftrek en MKB vrijstelling. Als je kan voldoen aan de voorwaarden van de ondernemersaftrek, kan je beter de BV een VOF met jou laten aangaan. De BV brengt geld in en jij brengt arbeid in de VOF. De winst wordt verdeeld tussen de BV en jezelf.
 


Vakantiewoning
Vraag: Ik ben van plan om een vakantiewoning op Ameland te kopen. De woning wil ik af en toe zelf gebruiken en aan derden verhuren. Ik moet zowel BTW en overdrachtsbelasting betalen. Waarom moet ik BTW betalen?
Antwoord: Als de levering van je vakantiewoning binnen 2 jaar na de eerste gebruikname plaats vindt, moet je BTW en overdrachtsbelasting betalen.
 
Vraag: Is er een manier om de betaalde BTW terug te vorderen?
Antwoord: Het is mogelijk de BTW terug te vorderen als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

- je verhuurt de woning in de regel ten minste voor 140 dagen per jaar
- je meldt bij de Belastingdienst als BTW-ondernemer (ook particulieren kunnen BTW-ondernemer worden)
- je voert correcte BTW-administratie

Je bent dan voor de Belastingdienst BTW-ondernemer als je aan deze voorwaarden voldoet.
Over de opbrengsten moet je dan 6% BTW berekenen en aan de Belastingdienst afdragen. In de regel is het erg voordelig om vakantiewoningen met BTW te verhuren als je voldoet aan de voorwaarden.

Een voorbeeld.

Aanschaf
Eenmalige teruggave BTW 19% over aanschaf eur 200.000 = eur 38.000 +

Exploitatie jaarlijks
Af te dragen BTW 6% x opbrengsten per jaar 10.000 = eur 600 -
Teruggave BTW 19% over investeringen en onderhoud per jaar 5.000 = eur 950 +

Als je de woning voor 20% zelf gebruikt, kan je maar 80% van de BTW terugvragen.

Als je de woning binnen 10 jaar verkoopt, moet je een deel van de teruggave van de BTW bij aanschaf terugbetalen. Als je de woning bijvoorbeeld na 9 jaar verkoopt, moet je 10% van de BTW bij aanschaf terugbetalen. Na 10 jaar mag je de woning BTW-vrij verkopen.
 


Vragen
Vraag: Hoe stel ik een vraag?
Antwoord: Je stelt een vraag door het contactformulier in te vullen. Met deze link Contactformulier open je het.

Lees eerst onze disclaimer alvorens een vraag te stellen. Disclaimer
 
Vraag: Beantwoord je alle vragen?
Antwoord: Alleen vragen over onze producten, belastingen, administratie en jaarrekening beantwoorden we in principe gratis. We behouden ons het recht voor om vragen niet te beantwoorden. Een vraag die door ons wordt beantwoord kunnen door ons op onze website worden gezet zodat anderen ook kennis kunnen nemen van ons antwoord daarop.

Lees eerst onze disclaimer alvorens een vraag te stellen. Disclaimer
 


Website
Vraag: Ik heb Internet Explorer 7 en zie de letters op uw website vandong.nl over elkaar heen. Waar ligt het aan?
Antwoord: De website is geoptimaliseerd voor de browsers Internet Explorer 6 en Firefox. U kunt het beste de browser Firefox downloaden van http://www.mozilla-europe.org/nl
 


© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer