Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Voorziening

Om een voorziening te kunnen vormen moet aan de volgende woorden worden voldaan:

- de uitgaven moeten hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de periode voor de balansdatum zich hebben voorgedaan
- er moet een redelijke mate van zekerheid bestaan dat ze zich voordoen
- de uitgaven kunnen ook aan die periode worden toegerekend

Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk een voorziening voor achterstallig onderhoud te vormen. De inhaal is beperkt tot de periode nadat je het pand/goed hebt aangeschaft.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer