Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Voordelen BV

Beperkte aansprakelijkheid

De aandeelhouders zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de BV. Ook de directeur is in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden en verliezen van de BV. Echter, ingeval van onbehoorlijk bestuur of onrechtmatige daad kan de directeur aansprakelijk worden gesteld. Als je de boekhouding niet in orde hebt, de jaarrekening niet of niet tijdig deponeert of niet tijdig betalingsonmacht aan de Belastingdienst en bedrijfsvereniging meldt, kan je als directeur in het kader van onbehoorlijk bestuur aansprakelijkheid worden gesteld voor tekorten van de BV.

Belastingvoordeel

De BV moet vennootschapsbelasting (VPB) betalen over de behaalde fiscale winst. Het tarief VPB ligt tussen 20% en 25,5%.Ondernemers met eenmanszaak, VOF of maatschap betalen inkomstenbelasting en het tarief daarvan is maximaal 52%.

Pensioen in eigen beheer

De BV kan de directeur pensioentoezegging doen en de lasten daarvan van de winst aftrekken. De omvang van de toezegging is wel afhankelijk van het aantal dienstjaren en de hoogte van het salaris. Een ondernemer met eenmanszaak, VOF of maatschap kan een fiscale oudedagsreserve opbouwen. De opbouw mag 12% van de winst bedragen met een maximum van eur 11.227 per jaar.

Gemak overdracht

Bij eenmanszaak,VOF en maatschap moeten bedrijfsmiddelen in beginsel door middel van levering worden overgedragen. Voor overname van contracten en vorderingen moet de andere partij akkoord gaan.

Bij een BV kun je de onderneming overdragen door de aandelen over te dragen. Overdracht van aandelen is eenvoudiger te realiseren dan afzonderlijke levering van de bedrijfsmiddelen en overname van contracten.

Bij overdracht van eenmanszaak, VOF en maatschap leidt bij de overdragende ondernemer in beginsel tot heffing van belasting over stakingswinst. Als een BV deel uitmaakt van een holdingstructuur, wordt de verkoopwinst op de aandelen in beginsel vrijgesteld van belastingheffing. Deze vrijstelling wordt ook wel deelnemingsvrijstelling genoemd.

Verliesverrekening

Een ondernemer betaalt inkomstenbelasting over de winst uit onderneming. Als hij verlies maakt, kan hij het verlies niet aan een andere ondernemer overdragen.

Bij overdracht van aandelen van een BV gaat het verlies niet verloren als de onderneming wordt voortgezet. Bij een belangrijke wijziging van het aandelenkapitaal kan het verlies van een BV verdampen als de oude onderneming niet wordt voorgezet.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer