Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Pensioen

Een DGA met 10% of meer aandelenbezit kan vanaf 01-01-2008 nog steeds ervoor kiezen om pensioen in eigen beheer op te bouwen. De meewerkende partner mag ook pensioen in eigen beheer opbouwen mits hij of zij eveneens ten minste 10% aandelen bezit.

De waardegroei van pensioen wordt niet belast maar de uitkeringen te zijner tijd wel. De pensioenkosten zijn in tegenstelling tot dividend wel aftrekbaar van de winst van de BV. Deze regeling is meestal gunstig voor de DGA en daarom moet de regeling - om misbruik te voorkomen - aan de fiscale voorwaarden voldoen. De volgende handelingen zijn fiscaal ondermeer verboden en leiden tot belastingheffing:

- afkoop of vrijwillig afzien van pensioen
- verpanding van pensioenrechten

De regeling moet voor de VPB worden beoordeeld of een redelijk denkende werkgever dezelfde regeling aan een werknemer zou hebben toegezegd.

De volgende pensioenen kunnen ondermeer worden toegezegd:

- ouderdomspensioen
- tijdelijk ouderdomspensioen
- weduwen- en weduwnaarspensioen
- wezenpensioen
- arbeidsongeschiktheidspensioen

De volgende systemen zijn toegestaan:

- eindloon
- middelloon
- beschikbare premie

De hoogte van pensioen is afhankelijk van onder meer:

- pensioengevend salaris
- dienstjaar
- opbouwpercentage

pensioen = salaris x dienstjaar x percentage

Pensioen in eigen beheer biedt de volgende voordelen:

- premies hoeven niet bij een derde worden gestort
- geen kosten voor extern beheer
- geen kapitaalverlies bij overlijden

Het nadeel van pensioen in eigen beheer is dat de opgebouwde rechten door faillissement verloren kunnen gaan.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer