Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Deelnemingsvrijstelling

Als je via je BV voor 5% of meer deelneemt in een andere BV, worden de voordelen (dividend, waardeverhoging) bij je eigen BV in beginsel niet nogmaals belast. De verliezen op deelneming mag je ook niet van de winst van je eigen BV aftrekken. Dit is het principe van de deelnemingsvrijstelling. Liquidatie- en afwaarderingsverliezen kunnen onder bepaalde voorwaarden wel aftrekbaar zijn van de winst.

Het is niet langer mogelijk om de deelnemingsvrijstelling toe te passen op een aandelenbezit van minder dan 5%. Een aandelenbezit van minder dan 5% kan sinds 1 januari 2007 namelijk geen deelneming meer vormen. Er is 1 uitzondering. Als een deelneming van ten minste 5% na een bezit van meer dan 1 jaar daalt onder het 5%-niveau, dan bestaat nog 3 jaar recht op de deelnemingsvrijstelling. Voor deelnemingen van minder dan 5%, die bestaan op 31 december 2006 geldt een overgangsregeling van 3 jaar.
Voor een belang van 5% of meer in een passieve dochtervennootschap geldt de deelnemingvrijstelling alleen als de winst van deze dochtervennootschap wordt belast tegen een tarief dat naar Nederland maatstaven redelijk is.

Verkoopkosten van een deelneming vallen voortaan ook onder de deelnemingsvrijstelling en zijn daarom niet meer aftrekbaar.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer