Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Afschrijving

De afschrijvingsmogelijkheden worden beperkt. Afschrijven is het verdelen van de aanschafkosten van een bedrijfsmiddel (een pand, inventaris, computer, een auto) over de jaren waarin het bedrijfsmiddel wordt gebruikt. Op deze manier trekt de ondernemer ieder gebruiksjaar een deel van de aanschafkosten van zijn winst af. Vooral de mogelijkheid om af te schrijven op gebouwen wordt heel erg beperkt, zowel voor ondernemers met een eenmanszaak als voor ondernemers met een bv. Bij het afschrijven wordt onderscheid gemaakt tussen vastgoed dat men heeft als belegging enerzijds en gebouwen voor eigen gebruik anderzijds. Voor de eerste categorie, het beleggingsvastgoed, geldt vanaf 2007 de regel dat de afschrijving niet verder mag gaan dan de marktwaarde van het gebouw (ook wel de ‘bodemwaarde’ genoemd). Voor de waardering wordt dan aangeknoopt bij de WOZ-waarde. Op gebouwen in eigen gebruik mag verder worden afgeschreven; daarvoor geldt een ‘bodemwaarde’ van 50% van de WOZ-waarde. Al met al een forse beperking, omdat op dit moment in beginsel tot de restwaarde van het pand mag worden afgeschreven. Overigens gaat de beperking niet gelden voor land- en tuinbouwkassen.

Ook voor andere bedrijfsmiddelen, zoals de computer en de inventaris, verandert de mogelijkheid tot afschrijving. Voor de bedrijfsmiddelen geldt voortaan een minimale afschrijvingstermijn van vijf jaar. Omdat ondernemers deze goederen nu vaak in drie jaar afschrijven, is ook dit een achteruitgang. De afschrijvingstermijn voor goodwill wordt standaard tien jaar.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer