Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Prognose exploitatie

Al je inspanningen moeten op den duur iets opleveren. Als je winst wilt maken moeten de opbrengsten de kosten overstijgen. Als de winst uitblijft, is je onderneming in beginsel niet levensvatbaar. Een prognose opstellen van de exploitatie of resultatenrekening kan je inzicht in de levensvatbaarheid van je onderneming vergroten. Een voorbeeld.

Omzet ....................100.000
Kostprijs omzet ...........45.000
---------------------------------
Bruto winst ...............55.000

Huisvestiging ...10.000
Verkoopkosten ....5.000
Algemene kosten ..5.000
Afschrijvingen ...5.000
-------------------------------
Totale kosten ............-25.000

Bedrijfsresultaat .........30.000
Rentekosten ..... .........-5.000
Belastingen ...............-5.000
---------------------------------
Netto winst na belastingen 20.000

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer