Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Inkomstenbelasting overdracht

Een overdracht van eenmanszaak, VOF, maatschap of CV kan je op 2 wijzen realiseren, te weten:

- ruisend (met fiscale afrekening)
- geruisloos (zonder fiscale afrekening)

Ruisende overdracht

Bij een ruisende overdracht wordt de onderneming tegen werkelijke waarde overgedragen. De overdrager moet met de Belastingdienst afrekenen over stille en fiscale reserves, goodwill, FOR en desinvesteringen. Voor zover de stakingswinst meer bedraagt dan de stakingsaftrek (max. eur 3630) is belast tegen het progressief tarief van inkomstenbelasting.

De koper mag de werkelijke waarde op balans zetten en op bedrijfsmiddelen mag hij afschrijven.

Geruisloze overdracht

De geruisloze overdracht kan op 3 manieren:

a. aan medeondernemer/werknemer waarmee 3 jaar een samenwerkingsverband/dienstverband bestaat
b. voortgezet ondernemerschap
c. stakingslijfrente

a. aan medeondernemer/werknemer

Men spreekt fiscaal van geruisloze overdracht als de gehele onderneming tegen de boekwaarde wordt overgedragen. Commercieel wordt de werkelijke waarde betaald. Fiscaal vervangt de koper de verkoper en vindt er geen afrekening plaats over de stille en fiscale reserves, goodwill en desinvesteringen. Over de FOR moet wel worden afgerekend. De afrekening kan worden uitgesteld door stakingslijfrente.

Om gebruik te maken van deze faciliteit moet de koper 3 jaar betrokken zijn bij de onderneming.

b. voortgezet ondernemerschap
1. tegen winstrecht

De verkoper kan met de koper afspreken dat de koopsom niet ineens maar geleidelijk met toekomstige winsten wordt voldaan. Dan heeft de verkoper de keuze uit:

- direct afrekenen tegen contante waarde van de winsten
- de onzekere winsten te laten belasten in de jaren waarin ze worden genoten.

2. verhuur c.q. pacht

De huidige ondernemer kan met de huurder afspreken dat de huurder de onderneming huurt c.q. pacht van de huidige ondernemer. De vraag is of de huidige ondernemer nog ondernemersrisico loopt. Als de verhuurder de beschikkingsmacht behoudt over zijn onderneming, staakt hij in beginsel niet. De ontvangen huurtermijnen / pachtsommen vormen winst uit onderneming voor de verhuurder en kosten voor de huurder.

3. huurverkoop

Bij huurverkoop huurt de koper de onderneming voor zolang de de laatste huurtermijn nog niet is voldaan. Door middel van huurkoop kan de afrekening met de Belastingdienst worden uitgesteld, indien er een gerede kans bestaat dat de bedrijfsvoering weer terug keert bij de verhuurder.

c. stakingslijfrente

Als de koper moeite heeft om financiering rond te krijgen, kan de verkoper de koper tegemoet komen door een stakingslijfrente af te sluiten bij de koper. De stakingslijfrente is aftrekbaar van de stakingswinst van de verkoper. De lijfrenteverplichting is een schuld van de koper.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer