Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Ondernemersaftrek

De ondernemersaftrek is een verzameling van aftrekposten die ondernemers genieten. De ondernemersaftrek komt in mindering op de winst uit onderneming. De ondernemersaftrek is de optelsom van:

- zelfstandigenaftrek
- aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
- meewerkaftrek
- stakingsaftrek

Om in aanmerking te komen van de eerste drie aftrekmogelijkheden moet de ondernemer voldoen aan de volgende eisen:

1. je drijft voor eigen rekening een of meerdere ondernemingen
2. je besteedt ten minste 1225 uren aan werkzaamheden voor je onderneming(en)
3. als je geen startende ondernemer bent, moet de tijd die je in totaal besteedt aan de werkzaamheden in het economische verkeer meer dan 50% zijn besteed aan het voor eigen rekening drijven van onderneming(en). Een startende ondernemer is een ondernemer die in een of meer van de 5 kalenderjaren voorafgaande aan dit belastingjaar voor eigen rekening feitelijk geen onderneming heeft gedreven
4. als je niet voldoet aan de zogenaamde gebruikelijkheidstoets, tellen de uren voor deze werkzaamheden voor je onderneming niet mee.

Gebruikelijkheidstoets

Als je met een verbonden persoon een samenwerkingsverband aangaat in de vorm van een vennootschap onder firma of een maatschap, krijg je te maken met deze toets.

Onder verbonden een persoon wordt verstaan:

- degene die behoort tot je huishouding
- bloed- en aanverwanten in de rechte lijn of personen die behoren tot hun huishouding (bijvoorbeeld je schoonzoon of schoondochter)

Als de door jou en de met jou verbonden persoon verrichte werkzaamheden voor meer dan 70% van ondersteunende aard zijn en qua aard zodanig van elkaar verschillen dat het ongebruikelijk is dat je in een dergelijk samenwerkingsverband met een niet-verbonden persoon zou zijn opgenomen, voldoe je niet aan de toets.

Niet iedere ondernemer is voor de Belastingdienst een ondernemer. Als je een beperkt aantal opdrachtgevers hebt, kan je ondernemerschap door de Belastingdienst in twijfel worden getrokken. Of je ondernemer bent voor de Belastingdienst hangt mede af van de volgende factoren:

- uitstraling naar buiten toe (reclame, website, eigen briefpapier, visitekaartjes)
- er is sprake van (uitzicht op) winst
- de onderneming is in hoge mate zelfstandig
- de hoogte van de omzet
- een groot aantal verschillende klanten en een onafhankelijke onderlinge verhouding

Bij twijfel is het verstandig bij de Belastingdienst om een Verklaring van Arbeidsrelatie (VAR) te vragen.

De hoogte van de zelfstandigenaftrek is afhankelijk van de winst uit onderneming.

Zelfstandigenaftrek (2007)
Winst uit onderneming Aftrek
<= 13.360 9.028
13.360 tot 15.500 8.393
15.500 tot 17.640 7.761
17.640 tot 50.515 6.916
50.515 tot 52.655 6.313
52.655 tot 54.795 5.645
54.795 tot 56.930 4.982
56.930 => 4.379

Zelfstandigenaftrek 2008

ondergrens inkomen zelfstandigenaftrek: 13461
zelfstandigenaftrek bij inkomen onder de ondergrens: 9260
bovengrens inkomen zelfstandigenaftrek: 57357
zelfstandigenaftrek bij inkomen over de bovengrens: 4493
startersaftrek: 2035

Startersaftrek
De startersaftrek is een extra aftrek bovenop de zelfstandigenaftrek en bedraagt 2.019 in 2007 en 2035 in 2008. Je komt in aanmerking voor deze startersaftrek als je recht hebt op zelfstandigenaftrek, in de 5 voorgaande jaren niet meer dan 2 maal de zelfstandigenaftrek hebt toegepast en in minimaal 1 van deze jaren geen onderneming hebt gedreven. Je kan als startende ondernemer dus 3 achtereenvolgende jaren profiteren van de startersaftrek.

Arbeidsongeschikten hebben per 2007 tevens recht op een aanvullende startersaftrek voor arbeidsongeschikten. Deze bedraagt maximaal 12.000 euro in het eerste jaar, 8.000 euro in het tweede jaar en 4.000 euro in het derde jaar (2007). De extra aftrek kan niet hoger zijn dan de gemaakte winst. Er is een verlaagd urencriterium van 800 uren van toepassing zodat het gemakkelijker is om in aanmerking te komen voor deze aftrek.

Meewerkaftrek
Werkt je partner onbetaald mee in de onderneming dan kan je profiteren van de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is afhankelijk van de behaalde winst en het aantal meegewerkte uren. De meewerkaftrek wordt als volgt vastgesteld:

Meewerkaftrek (2007)
Aantal meegewerkte uren Aftrek (% v.d. winst)
1750 of meer 4%
1225 - 1750 3%
875 - 1225 2%
525 - 875 1,25%
524 en minder 0%

Voor tarieven 2009 zie Tarieven 2009.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer