Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Gebruikelijk loon DGA

Het fictief jaarloon van een DGA of een andere werknemer met aanmerkelijk belang bedraagt in beginsel minimaal eur 39.000 (2007). Als elders een hoger loon gebruikelijk is, kan het loon nog hoger uitvallen.

Als het loon lager is dan het minimum, moet de DGA aannemelijk maken dat dit in normale zakelijke verhoudingen redelijk is. Dit kan onder andere op basis van:

- het type werk
- deeltijdfunctie
- vermogensbeheer

Deze regeling geldt per BV waarin je direct of indirect aanmerkelijk belang hebt. De regeling is ook van toepassing op situaties waarin de DGA op grond van een managementovereenkomst de werkzaamheden voor een BV verricht. De regeling geldt ook als de BV verlies maakt. Ingeval van het direct veilig stellen van de continu´teit van de BV, mag het loon lager worden gesteld.

Als er een holding is met meerdere werk-BVs, kan de DGA een verzoek indienen om de inhoudingsplicht te centraliseren bij bijvoorbeeld de moeder-BV.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer