Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Echtscheiding en overlijden

Echtscheiding

Een DGA kan op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen getrouwd zijn.

Koude uitsluiting

De meest voorkomende vorm van huwelijkse voorwaarden is die van koude uitsluiting waarbij sprake is van elke uitsluiting van gemeenschap van goederen zonder verrekenbedingen. Bij echtscheiding heeft de ex een vordering op de helft van de tijdens huwelijk opgebouwde pensioenrechten. Dit heeft geen verdere fiscale gevolgen voor de DGA.

Gemeenschap van goederen

De ex heeft recht op de helft van de aandelen. Als er meer wordt toebedeeld dan 50%, dan vormt het meerdere een belaste vervreemding. Dit wordt tegen 25% belast.

Woning

Bij echtscheiding kan de woning maximaal 2 jaar als eigen woning worden aangemerkt van degene die de woning verlaat, als de ex daar zijn of haar hoofdverblijf heeft. Als de woning voor een te late prijs naar de ex gaat, kan dit als afkoop van alimentatie worden beschouwd.

Ter beschikking stelling (TBS)

Als een DGA een vermogensbestanddeel - bijvoorbeeld een pand - ter beschikking stelt aan de BV, zal in beginsel over de helft van de TBS-werkzaamheid worden afgerekend, tenzij het vermogensbestanddeel wordt toebedeeld aan of doorgeschoven naar de DGA.

Overlijden

Bij overlijden moet in beginsel successierecht (binnen familie maximaal 27%) worden betaald. Er gelden vrijstellingen voor partners en kinderen. Daarnaast moet in principe 25% inkomstenbelasting worden betaald voor het verschil tussen de werkelijke waarde en de verkrijgingsprijs.

Er zijn mogelijkheden de belastingheffing uit te stellen door gebruik te maken van de doorschuif- en bedrijfsopvolgingsregeling.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer