Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Kortingen

Algemene heffingskorting

Iedere belastingplichtige komt in aanmerking voor de algemene heffingskorting. Je mag de algemene heffingskorting aftrekken van de belasting die je moet betalen. De heffingskorting die je krijgt, mag nooit meer zijn dan de belasting die berekend is.

Arbeidskorting

De arbeidskorting is een heffingskorting. Je mag de arbeidskorting aftrekken van de belasting die berekend is. Je komt alleen in aanmerking voor de arbeidskorting als je werkt. Als je een uitkering krijgt, heb je dus geen recht op de arbeidskorting. De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van de hoogte van je inkomen uit dat werk.

De arbeidskorting bedraagt 1,781% (2007) over de eerste 8.132 plus 12,354% over de rest met een maximum van 1.392 (2007).

Vanaf 1 januari 2008 komt er een nieuwe toeslag bij: de kindertoeslag. Kindertoeslag is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van je kind(eren). De kindertoeslag komt in plaats van de kinderkorting die je via je aangifte inkomstenbelasting of je voorlopige teruggaaf ontving.

Je hoeft kindertoeslag in de meeste gevallen niet zelf aan te vragen. Als de Belastingdienst denkt dat je recht hebt op kindertoeslag, dan krijg je in november of december 2007 vanzelf bericht.

Verder bestaan nog (aanvullende) combinatiekorting, ouderenkorting. alleenstaande-ouderkorting, jonggehandicaptenkorting, levensloopkorting, korting maatschappelijke beleggingen, ouderschapsverlofkorting en korting voor durfkapitaal.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer