Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Toetreding VOF of maatchap

Bij toetreding van een nieuwe vennoot of maat wordt in feite een deel van de onderneming overgedragen door de zittende vennoten/maten. Bij de overdragende vennoten/maten is er sprake van staking van een deel van de onderneming of herwaardering. De omvang van staking is afhankelijk van de winstverdeling die is afgesproken. De herwaardering kan op verschillende manieren worden voorkomen.

Voorkoming herwaardering

a. De zittende vennoot/maat behoudt zich de stille reserves en goodwill voor op de datum van toetreding. Er ontstaat dan geen stakingswinst. De bedrijfsmiddelen blijven met de boekwaarde op de balans staan.

b. De verkoper krijgt tijdelijk een hogere vergoeding en de toetreder neemt genoegen met een tijdelijk lager winstaandeel.

Er zijn meer manieren om stakingswinst te voorkomen.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer