Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Medium Plus

Inleiding

De dienst Medium Plus verschilt op de volgende punten van Medium:

- Medium Plus is voor ondernemers met personeel
- Bij Medium Plus besteedt u ook de complete loonadministratie uit

Doelgroep

Deze dienst is bedoeld voor klein- en middenbedrijf met maximaal eur 300.000 netto omzet per jaar en maximaal 8 werknemers.

Software en helpdesk

Van Vandong krijgt u gratis een modern ERP-pakket waarmee u uw bedrijfsvoering kunt automatiseren. De te automatiseren functies zijn relatiebeheer, telebanking, facturering, voorraad-, inkoop-, order-, projecten-, uren-, service-, loon- en personeelsadministratie. De software en helpdesk die door een derde worden geleverd kosten u niets.

Werkzaamheden Vandong

Vandong draagt zorg voor:

• Software en helpdesk
• Opzetten rekenschema
• Invoer kas-, bankmutaties, inkoop- en verkoopfacturen
• BTW-aangifte
• Jaarrekening
• Te deponeren kvk-jaarstukken
• Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting
• Fiscale check aangiften
• Opzetten loonadministratie
• Invoer rekenregels en premies
• Aanmelden en afmelden werknemers
• Invoer mutaties werknemers
• Maandopgaven en loonberekeningen
• Jaaropgaven lonen

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit 4 stappen.

Stap 1. Opzetten rekenschema
Op basis van de door u te verstrekken informatie wordt het standaard rekenschema aangepast aan uw situatie. Tevens wordt voor één werkgever en één CAO of branche de rekenregels en premies ingevoerd. De software ontvangt u met het rekenschema op een CD-ROM. Vandong ondersteunt u bij de installatie, gebruik van de software en invoer van mutaties.

Stap 2. Invoer mutaties
Periodiek stuurt u de bonnen naar Vandong toe. Vandong voert mutaties in het programma. Zodra de bonnen zijn ingevoerd ontvangt ze retour. De prijs geldt voor 1.000 handmatig in te voeren bonnen.

Stap 3. BTW- en loonaangifte
Periodiek doet Vandong BTW-en loonaangifte namens u. U ontvangt hiervan een afschrift.

Stap 4. Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting
Eens per jaar stelt Vandong de fiscale jaarrekening voor u op en bespreekt die desgevraagd met u. Bij de bespreking wordt een aantal fiscale aspecten met u doorgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat u vooraf akkoord gaat met de in te dienen aangifte. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan de ingediende aangifte, moet u dat binnen 2 weken nadat de aangifte is ingediend kenbaar maken aan Vandong. Mocht de aangifte niet tijdig kunnen worden gedaan, vraagt Vandong desgevraagd om uitstel bij de belastingdienst voor het doen van aangifte.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer