Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Verliesverrekening

Als je in een jaar negatief inkomen hebt, dan mag je het negatieve inkomen verrekenen met het inkomen van de 3 voorgaande jaren (carry back). Bij verlies uit aanmerkelijk belang is de achterwaartse verliesverrekening beperkt tot 1 jaar. Is de verliesverrekening maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet mogelijk dan kan je het (resterende) negatieve inkomen verrekenen met het inkomen over de 9 volgende jaren (carry forward).

BV
De voorwaartse verliesverrekening is vanaf 1 januari 2007 beperkt tot 9 jaar. De achterwaartse verliesverrekening is beperkt tot 1 jaar. Voor onverrekende verliezen die 1 januari 2007 al bestonden, is een overgangsregeling getroffen. Deze nog niet verrekende verliezen kunnen tot en met 2011 worden verrekend.

Verlies kan ook verdampen als het aandelenbezit in belangrijke mate wijzigt, bijvoorbeeld door verkoop of uitgifte van aandelen. Neem contact met Vandong op om verdamping te voorkomen.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer