Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Stamrecht-BV

Als je de gouden handdruk in je eigen stamrecht BV wil storten, moet je met je werkgever een overeenkomst sluiten.

Het geld moet direct naar de stamrecht-bv worden gestort. Tijdelijke storting van het geld op een geblokkeerde derdenrekening van een notaris is toegestaan. De BV moet in Nederland gevestigd zijn.

Het stamrecht mag niet worden afgekocht of verpand. De werknemer moet binnenlands belastingplichtig zijn. De werknemer mag geen te grote bedragen bij zijn BV opnemen, als gelet op zijn vermogen en inkomen hij deze bedragen niet aan de BV terug kan betalen.

Als je niet (meer) voldoet aan de voorwaarden, dan wordt over de waarde van het stamrecht een extra heffing van VPB van 52% toegepast. Als de BV deze belasting niet betaalt, is de directeur hoofdelijk aansprakelijk voor deze schuld. Daarnaast kan je revisierente verschuldigd zijn.

Het is wel toegestaan met de BV een eigen onderneming op te starten.

De procedure ziet er globaal als volgt uit.

Overeenkomst met werkgever

Je komt met je werkgever overeen dat het brutobedrag wordt uitgekeerd om een stamrecht te kopen.

Oprichting

Voor de oprichting van een BV moet je bij een notaris zijn. Je hebt nodig:

- een verklaring van geen bezwaar nodig
- eur 18.000 dat niet afkomstig is van je gouden handdruk
- verklaring van een bank

De notaris zorgt voor inschrijving bij de KvK.

Afstorting

De gouden handdruk moet op de bankrekening van de BV worden gestort.

Stamrecht overeenkomst

De BV sluit met de werknemer een stamrechtovereenkomst.

Melding Belastingdienst

De BV wordt gemeld bij de Belastingdienst.

Jaarlijks moet de BV bij KvK de jaarstukken deponeren en aangifte VPB doen.

De BV betaalt volgens de afspraken uitkeringen uit en houdt loonheffing in. De loonheffing wordt afgedragen aan de Belastingdienst. De werknemer ontvangt het netto bedrag. Het bedrag mag ook worden gebruikt om te ondernemen.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer