Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Small Plus

Inleiding

De dienst Small Plus verschilt op de volgende punten van Small:

- Small Plus is voor kleine zelfstandigen met personeel
- Bij Small Plus besteedt u het specialistische werk van loonadministratie uit
- U kunt loonadministratie voeren voor maximaal drie werknemers

Doelgroep

Deze dienst is bedoeld voor kleine zelfstandigen met maximaal drie werknemers die zoveel mogelijk werkzaamheden in eigen hand willen houden en alleen het specialistische werk willen uitbesteden. Onder klein wordt in dit verband verstaan: netto omzet per jaar lager dan eur 100.000.

Software en helpdesk

Van Vandong krijgt u gratis een modern softwarepakket waarmee u mutaties en aan werknemer gerelateerde gegevens kunt invoeren. Mocht u fouten maken dan is het geen ramp, want Vandong kijkt over uw schouders mee.

De software kunt u ook gebruiken voor relatiebeheer, telebanking, facturering, voorraad- en orderadministratie. De software en de helpdesk die door een derde worden geleverd kosten u niets.

Werkzaamheden Vandong

Vandong draagt zorg voor:

• Software en helpdesk
• Opzetten rekenschema
• BTW-aangifte
• Jaarrekening
• Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting
• Fiscale check aangiften
• Opzetten loonadministratie
• Invoer rekenregels en premies
• Jaaropgaven lonen

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit 4 stappen.

Stap 1. Opzetten rekenschema
Op basis van de door u te verstrekken informatie wordt het standaard rekenschema aangepast aan uw situatie. Tevens wordt voor één werkgever en één CAO of branche de rekenregels en premies ingevoerd. De software ontvangt u met het rekenschema op een CD-ROM. Vandong ondersteunt u bij de installatie, gebruik van de software en invoer van mutaties.

Stap 2. Invoer mutaties
Periodiek voert u de mutaties in het programma. Vandong kijkt over uw schouders mee en ondersteunt u daarbij.

Stap 3. BTW-aangifte
Periodiek doet Vandong BTW-aangifte namens u. U ontvangt hiervan een afschrift.

Stap 4. Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting
Eens per jaar stelt Vandong de fiscale jaarrekening voor u op en bespreekt die desgevraagd met u. Bij de bespreking wordt een aantal fiscale aspecten met u doorgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat u vooraf akkoord gaat met de in te dienen aangifte. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan de ingediende aangifte, moet u dat binnen 2 weken nadat de aangifte is ingediend kenbaar maken aan Vandong. Mocht de aangifte niet tijdig kunnen worden gedaan, vraagt Vandong desgevraagd om uitstel bij de belastingdienst voor het doen van aangifte.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer