Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Personeel

De meeste starters beginnen hun avontuur zonder personeel. Soms ontkomt je er niet aan om personeel aan te nemen. Omdat personeel extra verplichtingen voor de ondernemer met zich brengt, proberen de meesten in de startfase zoveel mogelijk gebruik te maken van eigen familieleden, uitzendkrachten en stagaires.

Als je overweegt om personeel aan te nemen, realiseer je wel dat je dan werkgever wordt. Je krijgt als werkgever te maken met extra administratieve verplichtingen en kosten. De verplichtingen bestaan o.m. uit:

- melden bij de Belastingdienst als werkgever
- bij de Belastingdienst melden voordat de werknemer aanvangt met de werkzaamheden
- loonadministratie voeren
- ziekte- en verzuimadministratie voeren

Ook moet je het aangenomen personeel inwerken en begeleiden bij ziekte en conflicten.

Aan het personeel moet je natuurlijk lonen uitbetalen en de kosten van de werkplek voor je rekening nemen.

Het is raadzaam voordat je de verplichtingen van eigen personeel aangaat, eerst te gaan werken met uitzendkrachten. Weliswaar ben je met uitzendkrachten duurder uit, maar je bent dan wel veel flexibeler.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer