Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Fiscale eenheid VPB

Een (moeder-) BV kan een of meerdere (dochter-) BVís oprichten. Iedere BV is voor de Belastingdienst zelfstandig belastingplichtig. Dit betekent in beginsel dat het verlies van een BV niet kan worden verrekend met de winst van een andere BV. Als een moeder-BV 95% of meer aandelen bezit in een dochter-BV kan men om toepassing van de fiscale eenheid verzoeken. Het verzoek moet binnen 3 maanden na de beoogde datum worden ingediend. Bij een fiscale eenheid worden de dochter-BVís geacht te zijn opgegaan. De moeder-BV doet dan VPB-aangifte waarin alle winsten en verliezen van de dochter-BVís zijn meegenomen.

De voordelen van een fiscale eenheid zijn ondermeer:

- de winsten en verliezen kunnen onderling worden verrekend
- overdracht van vermogensbestanddelen onderling kan zonder belastingheffing

Er zijn ook nadelen.

- werrekening van verliezen van voor en na de periode van de fiscale eenheid zijn aan beperkingen onderhevig
- door optelling van de investeringen van alle leden, kan men investeringsaftrek mislopen
- iedere BV is hoofdelijk aansprakelijk voor de VPB-schuld van de eenheid
- je kan het voordeel van de opstap-tarieven van 20% en 23,5% mislopen door optelling van de winsten
- bij verkoop of verbreking van de fiscale eenheid kan je geconfronteerd worden met grote gevolgen van onderlinge transacties.

De gevolgen kunnen zeer nadelig uitpakken als je vooraf je niet adequaat voorbereidt.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer