Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Large Plus

Inleiding

De dienst Large Plus verschilt op de volgende punten van Large:

- Large Plus is voor ondernemers met personeel
- Bij Large Plus besteedt u ook de complete loonadministratie uit

Doelgroep

Deze dienst is bedoeld voor midden- en grootbedrijf met maximaal eur 1.000.000 omzet per jaar en maximaal 30 werknemers dat de complete financi๋le administratie en loonadministratie wenst uit te besteden.

Software en helpdesk

Van Vandong krijgt u gratis een modern ERP-pakket waarmee u uw bedrijfsvoering kunt automatiseren. De te automatiseren functies zijn relatiebeheer, telebanking, facturering, voorraad-, inkoop-, order-, projecten-, uren-, service-, loon- en personeelsadministratie. De software en de helpdesk die door een derde worden geleverd kosten u niets.

Werkzaamheden Vandong

Vandong draagt zorg voor:

• Software en helpdesk
• Opzetten rekenschema
• Invoer kas-, bankmutaties, inkoop- en verkoopfacturen
• BTW-aangifte
• Jaarrekening
• Te deponeren kvk-jaarstukken
• Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting
• Fiscale check aangiften
• Opzetten loonadministratie
• Invoer rekenregels en premies
• Invoer mutaties werknemers
• Maandopgaven en loonberekeningen
• Jaaropgaven lonen

Werkwijze

De werkwijze bestaat uit 4 stappen.

Stap 1. Opzetten rekenschema
Op basis van de door u te verstrekken informatie wordt het standaard rekenschema aangepast aan uw situatie. Tevens wordt voor ้้n werkgever en ้้n CAO of branche de rekenregels en premies ingevoerd. De software ontvangt u met het rekenschema op een CD-ROM. Vandong ondersteunt u bij de installatie, gebruik van de software en invoer van mutaties.

Stap 2. Invoer mutaties
Periodiek stuurt u de bonnen naar Vandong toe. Vandong voert de mutaties in het programma. Zodra de bonnen zijn ingevoerd ontvangt u ze retour. De prijs geldt voor 3.000 handmatig in te voeren bonnen.

Stap 3. BTW-en loonaangifte
Periodiek doet Vandong BTW-en loonaangifte namens u. U ontvangt hiervan een afschrift.

Stap 4. Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting
Eens per jaar stelt Vandong de fiscale jaarrekening voor u op en bespreekt die desgevraagd met u. Bij de bespreking wordt een aantal fiscale aspecten met u doorgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat u vooraf akkoord gaat met de in te dienen aangifte. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan de ingediende aangifte, moet u dat binnen 2 weken nadat de aangifte is ingediend kenbaar maken aan Vandong. Mocht de aangifte niet tijdig kunnen worden gedaan, vraagt Vandong desgevraagd om uitstel bij de belastingdienst voor het doen van aangifte.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer