Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Medium

Inleiding

Als uw bedrijf enige omvang heeft bereikt en u de complete boekhouding wenst uit te besteden, kiest u voor de dienst Medium.

Doelgroep

Deze dienst is bedoeld voor klein- en middenbedrijf dat de complete boekhouding wenst uit te besteden. Deze dienst is speciaal bedoeld voor ondernemers met weinig tijd en een netto omzet van maximaal eur 300.000 per jaar.

Software en helpdesk

Van Vandong krijgt u gratis een modern ERP-pakket waarmee u uw bedrijfsvoering kunt automatiseren. De te automatiseren functies zijn relatiebeheer, telebanking, facturering, voorraad-, inkoop-, order-, projecten-, uren-, service-, loon- en personeelsadministratie. De software en helpdesk die door een derde worden geleverd kosten u niets.

Werkzaamheden Vandong

Vandong draagt zorg voor:

Software en helpdesk
Opzetten rekenschema
Invoer kas-, bankmutaties, inkoop- en verkoopfacturen
BTW-aangifte
Jaarrekening
Te deponeren kvk-jaarstukken
Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting
Fiscale check aangiften

Werkwijze
De werkwijze bestaat uit 4 stappen.

Stap 1. Opzetten rekenschema
Op basis van de door u te verstrekken informatie wordt het standaard rekenschema aangepast aan uw situatie. De software ontvangt u met het rekenschema op een CD-ROM. Vandong ondersteunt u bij de installatie en gebruik van de software.

Stap 2. Invoer mutaties
Periodiek stuurt u de bonnen naar Vandong toe. Vandong voert mutaties in het programma. Zodra de bonnen zijn ingevoerd ontvangt u ze retour. De prijs geldt voor maximaal 1.000 handmatig in te voeren bonnen.

Stap 3. BTW-aangifte
Periodiek doet Vandong BTW-aangifte namens u. U ontvangt hiervan een afschrift.

Stap 4. Aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting
Eens per jaar stelt Vandong de fiscale jaarrekening voor u op en bespreekt die desgevraagd met u. Bij de bespreking wordt een aantal fiscale aspecten met u doorgenomen. Er wordt vanuit gegaan dat u vooraf akkoord gaat met de in te dienen aangifte. Indien u wijzigingen wilt aanbrengen aan de ingediende aangifte, moet u dat binnen 2 weken nadat de aangifte is ingediend kenbaar maken aan Vandong. Mocht de aangifte niet tijdig kunnen worden gedaan, vraagt Vandong desgevraagd om uitstel bij de belastingdienst voor het doen van aangifte.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer