Home     Online diensten     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten&diensten

Terugkeer uit BV

Ruisend

Als je spijt hebt van de omzetting in BV, kun je terugkeren uit de BV door bijvoorbeeld alle of een deel van de bedrijfsmiddelen aan de aandeelhouder over te dragen. Als alle bedrijfsmiddelen zijn overgedragen, kan de BV worden geliquideerd. De ruisende terugkeur is meestal minder geschikt ingeval:

- van aanwezigheid van stille of fiscale reserves in de BV
- dat investeringsaftrek is genoten
- van aanwezigheid van onroerend goed in de BV

Er methoden om fiscaal afrekening over de stille en fiscale reserves te voorkomen. Ook de investeringsbijtelling en heffing van de overdrachtsbelasting kunnen worden voorkomen.

Geruisloos

Op verzoek kan zonder heffing van VPB en IB onder bepaalde voorwaarden uit de BV worden teruggekeerd. De voorwaarden zien ondermeer op:

- voortzetting van de onderneming door aandeelhouder natuurlijk persoon
- de aandeelhouders mogen alleen natuurlijke personen zijn

In principe kan je niet terugkeren als je een holdingstructuur hebt met een holding en een werk-BV. Er zijn echter manieren om (voor een deel) geruisloos terug te keren uit de holdingstructuur.

© Vandong Administraties Algemene Voorwaarden | Disclaimer